Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO & BAN CỐ VẤN:

Chọn ĐẠO ĐỨC làm tôn chỉ để phát triển và gắn kết với nhau cùng chung một mục tiêu, một sứ mệnh.

1. Đam mê, 2. Hoài bão, 3.Tin tưởng,

4. Nghị lực, 5. Quyết tâm, 6.Trí tuệ trong tỉnh thức!